zapraszamy ponownie!

Już 24 września zapraszamy Państwa na nowe otwarcie Warowni!

GODZINY OTWARCIA RESTAURACJI

NIECZYNNE DO ODWOŁANIA

Warownia
Pszczyńskich Rycerzy
Zamek, imprezy, restauracja

Domy i ratusz w Pszczynie

Ciekawostki Warowni w Pszczynie - Domy i ratuszWzdłuż placu rynkowego w Pszczynie, jak i wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego, starano się utrzymać ciągłość zabudowy.

Drewniane domy tworzące pierzeję uliczną miały  jednakową wysokość, aby nie zasłaniać światła dziennego. Niewątpliwie najwyższym budynkiem - poza kościołem - był miejski ratusz, wzniesiony na miejscu siedziby wójta.

Domy w Pszczynie musiały posiadać przedproża („tecta coelliorum”), czyli daszki nad zejściami do piwnic, częściowo zagłębione w ziemię. Przedproża funkcjonowały we wszystkich typach miast - drewnianych i murowanych, a ich rola sprowadzała się nie tylko do Ciekawostki Warowni w Pszczynie - Domy i ratuszfunkcji magazynowych, ale także - właśnie w wypadku takich miast jak Pszczyna - obronnych. To właśnie tam chroniła się ludność na wypadek wojen i kataklizmów (np. pożarów, burz) - z jednym zastrzeżeniem, że piwnice były murowane.

Dlatego - mimo że większość budynków w mieście wykonana była z drewna - założyć możemy z dużym prawdopodobieństwem, że przy placu rynkowym i wzdłuż obecnej ul. Piastowskiej wznosiły się domy z murowanymi piwnicami. Tak, jak nasza Warownia!