zapraszamy ponownie!

Już 24 września zapraszamy Państwa na nowe otwarcie Warowni!

GODZINY OTWARCIA RESTAURACJI

NIECZYNNE DO ODWOŁANIA

Warownia
Pszczyńskich Rycerzy
Zamek, imprezy, restauracja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –
realna odpowiedź na realne potrzeby

Poddziałanie: Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa.

Tytuł projektu:
Kompleksowy Obiekt Warownia Pszczyńskich Rycerzy efektem rozbudowy bazy gastronomicznej firmy BoriM Sp. z o.o.

Nazwa Beneficjenta:
BoriM Sp. z o.o.

Wartość dofinansowania: 749.994,51 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.